תקופת ההשקעה | Time horizon

משך הזמן שבמהלכו משקיע מחזיק/מתכנן להחזיק בנכס לפני מכירתו.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש