תקופת החזר ההלוואה | Amortization

פריסת החזר תשלומי ההלוואה (קרן וריבית) לאורך פרק זמן שנקבע מראש. לרוב, בראשית התקופה שיעור הריבית גדול מזה של הקרן, וככל שעובר הזמן המצב מתהפך.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש