תקופת שפל | Depression

שפל כלכלי קשה וארוך טווח, גרוע ועמוק יותר ממיתון; ירידה חמורה בתוצר המקומי הגולמי (תמ”ג).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש