תשואה ריאלית | Real rate of return

שיעור התשואה על ההשקעה בניכוי שיעור האינפלציה.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש