תשומות | Factors of production

כלל המשאבים – טבע, אנושיים ואחרים – הזמינים לייצור סחורות ושירותים.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש