FICO ציון האשראי של | FICO credit score

ציון האשראי הנפוץ ביותר (FICO – Fair Isaac Corp). הציונים נעים לרוב בין 500 ל-850 (ככל שהציון גבוה יותר, כך גדל הסיכוי שהלווה יחזיר הלוואות/חובות).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש