קופת גמל להשקעה | Provident Fund for investment

מכשיר פיננסי שמאפשר חיסכון והשקעה לאורך שנים (תקרת הפקדה שנתית בסך 73,000 ₪ בשנה). מיתרונותיה המרכזיים של הקופה: נזילות מלאה והטבות מס על התשואה; גמישות בבחירת מסלולי ההשקעה ובשינוי שלהם ללא עלות; מינוף – לרוב עד 80% מהסכום שצברנו ושממשיך “לעבוד” בשוק ההון.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש