Courses

לא רשום
לא רשום
לא רשום
₪997
16 Webinars

חשיבה פיננסית

0% הושלם
0/0 צעדים

See more…

לא רשום
1 Webinar

עסקת נדל”ן מניב בגרמניה

0% הושלם
0/0 צעדים

See more…

לא רשום
לא רשום
לא רשום
1 Webinar

כנס העשרה – בניית תיק השקעות נדל”ן וירטואלי מותאם אישית

כנס לימודי על השקעות ומשקיעים – הנדל”ן האמריקני, סוגי המשקיעים וההשקעות המתאימות להם

0% הושלם
0/0 צעדים

See more…

לא רשום
1 Webinar

קרן להשקעות נדל”ן בארה”ב

0% הושלם
0/0 צעדים

See more…

לא רשום
ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש