מילון מונחים

מונח היום | Term of the day

ארביטראג׳ (ניצול פערי שערים) | Arbitrage

רכישה ומכירה בו זמנית של כספים (או סחורות), במטרה להרוויח מההפרש בשערי המטבע.

פוליסת חיסכון | Savings policy

פוליסת חיסכון הוא מכשיר פיננסי מטעם חברות הביטוח, אבל ללא רכיב ביטוחי. הוא מכשיר השקעה בשוק ההון, ברמות סיכון שונות.

שלושה מהיתרונות המרכזיים שלפוליסת חיסכון

הפקדה גמישה (מתי שרוצים, כמה שרוצים, ללא מינימום או מקסימום שנתי); נזילות מלאה (מתי שרוצים וכמה שרוצים, ללא קנסות או נקודות יציאה מסוימות); מינוף – לרוב עד 80% מהסכום שצברנו וש”עובד” בשוק ההון.

קופת גמל להשקעה | Provident Fund for investment

מכשיר פיננסי שמאפשר חיסכון והשקעה לאורך שנים (תקרת הפקדה שנתית בסך 73,000 ₪ בשנה). מיתרונותיה המרכזיים של הקופה: נזילות מלאה והטבות מס על התשואה; גמישות בבחירת מסלולי ההשקעה ובשינוי שלהם ללא עלות; מינוף – לרוב עד 80% מהסכום שצברנו ושממשיך “לעבוד” בשוק ההון.

קרן השתלמות | training fund

מכשיר פיננסי שמאפשר חיסכון והשקעה לאורך שנים. היתרון המרכזי: פטור ממס רווחי הון. ובנוסף: הקרן הופכת לנזילה שש שנים לאחר תחילת ההפקדות (גם מצד העובד וגם מצד המעסיק, במקרה של שכיר) ומאפשרת להשתמש בסכום שנצבר כמנוף פיננסי – עד 50% מהצבירה כשהקרן לא נזילה ולרוב עד 80% כשנזילה. מאחר שמדובר באפיק היחיד בישראל שמעניק את פטור ממס במועד המשיכה, למעשה נעדיף שלא למשוך את הכסף לעולם וליהנות מאפקט הריבית דריבית (ואם כבר להשתמש בקרן – אז כהלוואה על חשבון הצבירה…).

תת-תעסוקה | Underemployment (resource)

מצב שבו יכולותיהם וכישוריהם של עובדים ומשאבים לא באים לידי ביטוי במלואם.

תשואת אג״ח | Bond yield

שיעור התשואה ממוצעת של אגרת החוב, הנגזר מהשילוב שבין מחיר הקנייה שלה, עמלות ותקופת ההתחייבות.

תשואה ריאלית | Real rate of return

שיעור התשואה על ההשקעה בניכוי שיעור האינפלציה.

FICO ציון האשראי של | FICO credit score

ציון האשראי הנפוץ ביותר (FICO – Fair Isaac Corp). הציונים נעים לרוב בין 500 ל-850 (ככל שהציון גבוה יותר, כך גדל הסיכוי שהלווה יחזיר הלוואות/חובות).

תשומות | Factors of production

כלל המשאבים – טבע, אנושיים ואחרים – הזמינים לייצור סחורות ושירותים.

תמריץ ממשלתי | Stimulus

פעולות שהממשלה (או הבנק המרכזי) נוקטת במטרה לעודד פעילות כלכלית וצמיחה (הפחתת מיסים, הענקת סובסידיות, הורדת ריבית וכד׳. שילוב של מדיניות פיסקאלית ומוניטארית).

תיק ההשקעות | Investment portfolio

רשימת כלל ההשקעות, על סוגי המכשיריםהפיננסיים והנכסים המניבים.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש