אפשר לצפות בכל ההזדמנויות

עסקה יזמית
משך העסקה:3 שנים
עסקה מניבה
משך העסקה:3 שנים
סף כניסה: 50,000 יורו
עסקה מניבה
משך העסקה:3 שנים
סף כניסה: 80,000 ש”ח
עסקה מניבה
משך העסקה:3 שנים
סף כניסה: 50,000 פאונד
עסקה מניבה
משך העסקה:3 שנים
סף כניסה: 60,000 יורו
עסקה יזמית
משך העסקה:5-3 שנים
סף כניסה: 20,000 דולר
עסקה מניבה
משך העסקה:פתוח
סף כניסה: 300,000 דולר
עסקה מניבה
משך העסקה:פתוח
סף כניסה: 5,000 שקל
עסקה מניבה
סף כניסה: 100,000 ש”ח
ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש