איגרת חוב ממשלתית | Government securities

נייר ערך שממשלה מנפיקה – אדם/גורם הרוכש אג״ח למעשה מלווה סכום כסף לממשלה למימון הוצאותיה, בתמורה לקבלת ריבית במועדי פירעון קבועים.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש