ארביטראג׳ (ניצול פערי שערים) | Arbitrage

רכישה ומכירה בו זמנית של כספים (או סחורות), במטרה להרוויח מההפרש בשערי המטבע.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש