בסיס עלות מותאם | Adjusted Cost Basis

מונח בתחום המיסוי, המייצג את העלות נטו של הנכס (עלות מקורית – פחת + הוצאות הון).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש