דיס-אינפלציה | Disinflation

ירידה בשיעור האינפלציה או האטה במגמת עלייה המחירים.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש