חינוך פיננסי / ידע פיננסי / אוריינות פיננסית | Financial literacy

ידע בתחום הפיננסי והפצה שלו לפרטים/משקי בית (לרוב), שתכליתו לשפר את אופן ההתנהלות של צרכן הידע בכל הנוגע לכסף.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש