יתרון לגודל | Economies of scale

מצב שבו ארגון גדול נהנה מעדיפות לעומת ארגון קטן, מעצם גודלו.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש