כלכלה מעורבת | Mixed economy

מערכת כלכלית שמאפייניה משולבים – הן כלכלת שוק חופשי (היצע וביקוש קובעים את היקף התוצר ואת המחירים) והן כלכלה מתוכננת (המשטר/הממשלה קובעת את האלמנטים השונים במערכת).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש