מחשבון חיובים | Adjusted balance method

כלי לחישוב יתרת חוב לנושים, לאחר הפחתות שבוצעו במהלך תקופת החיוב.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש