מכירה בחסר (נדל״ן) | Short Sale

מכירת מקרקעין בשווי נמוך מסכום התחייבויות החוב השוטפות (שעבודים) כנגדו. מהלך כזה חייב לקבל אישור מראש של כל בעלי השעבוד).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש