משיכת יתר (אוברדראפט) | Overdraft

גירעון המתרחש כאשר בעל החשבון מושך סכום כסף הגדול מהיתרה שבחשבון (פעולה שלעיתים גוררת קנסות).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש