נייר ערך מסחרי (קצר מועד) | Commercial paper

שטר ערבות/חוב לטווח קצר (לרוב 180-90 יום), לא מאובטח, שהנפיקה חברה או ממשלה.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש