ערך בסיס | Basis/Cost Basis

ערך הנכס – לרוב מחיר הרכישה שלו בתוספת הפקדות נוספות – המשמש לקביעת רווח/הפסד לצורכי מס.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש