רווח למניה | Earnings per share

רווחי חברה לאחר מס, המחולקים למספר המניות שלה (נתון המשמש להערכת שווי חברות).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש