ריבית דריבית | Compound interest

קבלת ריבית על ריבית. ריבית שצבירתה נרשמת על בסיס יתרה מוגדלת – הקרן והריבית שכבר התקבלה על הקרן הזו. במקרה של השקעות התשואות גדלות, במקרה של הלוואות – העלויות גדלות.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש