ריבית קבועה | Fixed interest rate

שיעור ריבית שאינו מתשנה לאורך הזמן.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש