ריבית | Interest

מחיר הכסף. עלות השימוש בכסף (נטילת הלוואה) או תשואה/הכנסה על כסף שמוענק לגורם אחר לשימושו (מתן הלוואה, השקעה). מחושבת כאחוז מהסכום המדובר.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש