תקציב | Budget

מסמך תכנון ומעקב אחר הוצאות והכנסות של יישות כלשהי (משק בית, ארגון, חברה, ממשלה), בפרק זמן נתון.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש