תת-תעסוקה | Underemployment (resource)

מצב שבו יכולותיהם וכישוריהם של עובדים ומשאבים לא באים לידי ביטוי במלואם.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש